Interne communicatie binnen uw bedrijf verbeteren?

Een organisatie beginnen zonder communicatie is onmogelijk. Of beter gezegd door middel van communicatie is het mogelijk dat er een organisatie ontstaat. Communicatie vormt ten slotte de sleutelrol binnen samenwerkingen en contacten binnen een bedrijf.

communicatie3 Doelstellingen

Communicatie kan grofweg 3 doelstellingen hebben, namelijk kennis overbrengen, houding beïnvloeden ten op zichte van iets en het gedrag beïnvloeden. Bij kennis gaat het om het overbrengen van (nieuwe) kennis bij de medewerkers. Dit wordt vaak gedaan door managers of teamleiders. Bij houding gaat het om medewerkers anders naar te laten kijken naar bepaalde zaken en bij gedrag gaat het om het uitvoeren van daadwerkelijke actiepunten.

Interne communicatie

Een organisatie maakt gebruik van interne communicatie en externe communicatie. Bij interne communicatie gaat het om de communicatie binnen het bedrijf zelf. Denk aan vergaderingen, besprekingen, afspraken, teaminstructies, maar ook het opstellen van nieuwsbrieven en het organiseren van teamuitjes. Door middel van de interne communicatie wordt er een organisatie gevormd en zorgt het voor een goede band tussen de medewerkers. Ook wordt er kennis gedeeld en blijft iedereen op de hoogte van de laatste nieuwtjes en afspraken.

Externe communicatie

Naast interne communicatie heeft een bedrijf ook te maken met externe communicatie. Ook zonder externe communicatie kan een organisatie niet bestaan, een bedrijf heeft namelijk klanten nodig en moet de concurrenten voorblijven. Bij externe communicatie wordt er vaak alleen gedacht aan de communicatie met de klanten, maar veel bedrijven hebben ook te maken met andere belanghebbenden. Hierbij kun je denken aan leveranciers, opdrachtgevers, tussenpersonen, pers, samenwerkingsverbanden etc.

Interne communicatie verbeteren

1.Bepaal het medium. Communicatie kent vele verschillende vormen en de kunst is om het juiste medium te kiezen om een boodschap over te brengen. Denk aan een persoonlijk gesprek, een belletje, een e-mail, intranet bericht etc. Wanneer je dusdanig slecht nieuws hebt, ga je dit natuurlijk niet per mail doen.
2.Ken de verantwoordelijkheden. Iedereen binnen een organisatie moet zijn/haar verantwoordelijkheden kennen, maar ook van elkaar. Dit voorkomt dat medewerkers naar de verkeerde personen stappen en er wordt tijd bespaard.
3.Leg alles vast. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar leg altijd alles vast. Je kunt er niet vanuit gaan dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren. Je kunt dit natuurlijk wel controleren door er naar te vragen.
4.Training en coaching. Het beste uit je personeel halen is mogelijk door ze intern te trainen en te coachen. Hierdoor weten ze altijd wat en hoe iets moet gebeuren.

Article written by