Is een digitale handtekening rechtsgeldig?

digitaal-ondertekenen
In Nederland en ook veel andere landen in de wereld komt in principe een overeenkomst tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Er moet dus een partij zijn die iets aanbiedt en een partij die dat aanbod aanvaardt. Als iemand je bijvoorbeeld een auto aanbiedt aan iemand voor een bepaalde prijs en die ander gaat daar mee akkoord door dat aanbod mondeling te aanvaarden, dan is er in principe een mondelinge koopovereenkomst gesloten. Eigenlijk ga je iedere keer als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen ook een koopovereenkomst aan. De producten worden aangeboden voor een bepaalde prijs en jij koopt die producten vervolgens. Kortom, we hebben in ons dagelijks zeer regelmatig te maken met overeenkomsten, zowel offline als online.
Ook online kun je een dergelijke koopovereenkomst aangaan, bijvoorbeeld als je iets koopt via een webshop. Omdat het online in beginsel moeilijk was te bewijzen wie dan de koopovereenkomst precies was aangegaan, deed op een gegeven moment ook de digitale handtekening zijn intrede. Het is vastgelegd in de wet dat een digitale handtekening onder bepaalde voorwaarden gelijk staat aan een schriftelijke handtekening en dus ook rechtsgeldig is. Juridisch gezien staat dus de handgeschreven handtekening gelijk aan digitaal ondertekenen. Je kunt dus documenten online digitaal ondertekenen en dat is verstandig, mocht er later onenigheid ontstaan tussen partijen.

Eenvoudige digitale handtekening

De meest eenvoudige vorm van digitaal ondertekenen is eigenlijk een document dat met de hand is ondertekend inscannen en digitaal versturen via bijvoorbeeld de mail. Het nadeel van deze digitale handtekening is dat deze in principe geen bewijskracht mee zich meedraagt.

Geavanceerde digitale handtekening

Er zijn ook digitale handtekeningen die wat verder gaan en waarbij er duidelijk een relatie kan worden aangetoond tussen de afzender van het bericht en degene die het bericht digitaal heeft ondertekend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde technieken zoals een SSL- certificaat.

Gekwalificeerd digitaal ondertekenen

Ten slotte is er de gekwalificeerde elektronische handtekening die de meeste rechtskracht heeft. Volgens Europese wetgeving heeft de gekwalificeerde digitale handtekening precies dezelfde juridische geldigheid als een handtekening met de hand geschreven. De gekwalificeerde elektronische handtekening lijkt op de geavanceerde digitale handtekening die al eerder is besproken, maar moet aan een aantal extra vereisten voldoen die we hier verder niet zullen bespreken.
Maar gebruik niet voor alles een gekwalificeerde digitale handtekening. Een arbeidsovereenkomst kun je bijvoorbeeld voorlopig beter schriftelijk ondertekenen, omdat (nog) niet ieder facet van de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is als hij elektronisch is ondertekend. Maar de rechter in Nederland beoordeelt al wel steeds meer de digitale handtekening als rechtsgeldige handtekening.

Article written by