Waar krijg je als ondernemer op het gebied van arbeidsrecht mee te maken?

Als ondernemer kan je met allerlei zaken omtrent het arbeidsrecht in aanraking komen, het arbeidsrecht is namelijk het rechtsgebied die de verhouding tussen een werkgever en werknemer regelt. Arbeidsrecht is nodig om de werknemer te beschermen tegen de hogere positie van de werkgever, zo wordt de werkgever verplicht om de werknemer volgens het arbeidsrecht te voorzien van salaris en een bepaald aantal vrije dagen. Als ondernemer kan je onder andere te maken krijgen met de volgende zaken omtrent het arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst afspreken

Een dienstverband begint natuurlijk met het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, hierin worden dus alle afspraken tussen de werkgever en werknemer in genoteerd zoals het afgesproken salaris, aantal vrije dagen, aantal uren per week, wat de werkzaamheden van de werknemer zijn, termijn van het contract, een eventuele proeftijd etc. 

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In deze wet staat onder andere beschreven dat je het minimumloon moet uitbetalen aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW leeftijd. Dit is gedaan om mensen tegen onderbetaling te beschermen, vaak maakten bedrijven nog misbruik van hun werknemers door hen te lage salarissen aan te bieden of door bepaalde schijnconstructies op te stellen. 

Buiten het minimumloon ben je ook verplicht om vakantiegeld te betalen van minstens 8% van het bruto jaarloon. Wanneer je als werkgever om één of andere reden het salaris niet op tijd betaald, kan je te maken krijgen met een loonvorderingsbrief waardoor je uiteindelijk zelfs extra moet uitbetalen. Belangrijk om hier goed op te letten. 

Ontslag

Je zal als ondernemer met personeel vast een aantal keer te maken krijgen met een ontslag van een werknemer, bijvoorbeeld iemand die zijn werk niet naar wens uitvoert, die vaak te laat komt of die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Voordat je iemand op staande voet ontslaat is het belangrijk dat je dit ontslag met een deskundige bespreekt, de deskundige kan bijvoorbeeld voorkomen dat de werkgever met allerlei juridische procedures geconfronteerd wordt. Maak bijvoorbeeld gebruik van Rechtnet advocaten in Den Bosch over het op staande voet ontslaan van een werknemer of andere zaken omtrent arbeidsrecht. 

Article written by